جهت سفارش تبلیغات ابتدا نام خود ، لینک و بنر خود و شماره مکان تبلیغات را برای ما بفرستید، بعد از اینکه ما بنر شما را در جایگاه درخواستی قرار دادیم و به شما خبر دادیم، شما یک روز مهلت دارید تا هزینه مورد نظر را به حساب بانکی زیر واریز نموده و کد رهگیری و نام خود را برای ما بفرستید تا بنر شما در جایگاه مورد نظر به مدت یک ماه باقی بماند.

 

 

(حاضر به تبادل پاپ آپ با سایت هایی با الکسای مشابه)

 

شماره کارت: 6037991304272523

نام صاحب حساب: علی جعفری

بانک: ملی

 

 

یا به صورت آنلاین پرداخت کنید

پرداخت آنلاين

 

 

 

جهت درخواست تبليغات كليك كنيد

تبلیغات