در این جلسه با نحوه بافت دایره آشنا خواهیم شد. برای شروع بافت، ۲ روش وجود داره:
روش اول- شروع با زنجیره:


۱) ابتدا طبق معمول شروع به بافت زنجیره به تعداد مورد نیاز می‌کنیم.


۲) سپس قلاب رو وارد اولین زنجیره کرده، نخ رو با قلاب گرفته از داخل زنجیره و حلقه موجود بر روی قلاب بیرون می‌کشیم( شبیه بافت نامرئی).

۳) به این شکل یک دایره ایجاد میشه. به تعداد مورد نیاز زنجیره می‌زنیم و بافت رو ادامه میدیم . یعنی مثلا برای بافت پایه کوتاه قلاب رو از داخل دایره عبور داده نخ رو گرفته بیرون می‌کشیم، مجددا نخ رو گرفته از داخل ۲ حلقه موجود روی قلاب عبور میدیم.(ردیف دوم کار).www.oojal.rzb.ir -آموزش بافت دایره
www.oojal.rzb.ir -آموزش بافت دایره
 
 

 
روش دوم- شروع با دایره جادویی:


۱) ابتدا نخ رو ۳ بار دور انگشت می‌پیچیم و به این ترتیب حلقه‌ای ایجاد می‌کنیم.


۲) قلاب رو از زیر نخ‌ها یا به عبارتی از داخل حلقه عبور میدیم، با قلاب نخ رو گرفته از داخل حلقه بیرون می‌کشید.


۳) مجددا بوسیله قلاب نخ رو گرفته از داخل حلقه روی قلاب عبور میدید.


۴) حالا شروع می‌کنید به بافت. بعنوان مثال در مورد بافت پایه کوتاه، قلاب رو از داخل حلقه یا دایره عبور داده نخ رو بوسیله قلاب گرفته و از هر دو حلقه موجود روی قلاب می‌گذرونید.


۵) وقتی تعداد گره‌های مورد نیاز رو بافتید سر آزاد نخ رو گرفته و می‌کشید تا حلقه بسته بشه.


۶) بوسیله یک بافت نامرئی گره اول رو به گره آخر وصل کرده باز هم سر آزاد نخ رو می‌کشیم تا منفذ وسط دایره کاملا بسته شده یک دایره کامل تشکیل بشه:

www.oojal.rzb.ir -آموزش بافت دایره

نکته مهم اول: همون طور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید برای نشون دادن حلقه جادویی در نقشه‌ها و الگوها فقط از یک دایره استفاده میشه که دورش سمبل گره‌هایی که قراره روی اون بافته بشه رو نشون داده، درحالیکه در مورد شروع بافت با زنجیره، دایره وسط، از بهم پیوستن چند بیضی تو خالی (نماد زنجیره) تشکیل شده:

www.oojal.rzb.ir -آموزش بافت دایره

www.oojal.rzb.ir -آموزش بافت دایرهنکته مهم دوم: اصولا در ردیف دوم بافت دایره، گره ها دو برابر میشن. یعنی اینکه در هر گره از ردیف اول، ۲ گره بافته میشه (همون مبحث افزایش دادن در جلسه دهم) ولی از ردیف‌های بعدی هر چند گره یک بار یک گره اضافه می‌کنیم تا شکل دایره به خوبی حفظ بشه و نه چین بخوره نه جمع بشه…مگر اینکه نیاز به جمع شدن یا چین خوردن بافت وجود داشته باشه…


نکته مهم سوم: در بافت دایره، در آخر هر ردیف بایستی گره اول و گره آخر ردیف رو بوسیله یک بافت نامرئی بهم وصل کنیم ( نماد: بیضی توپر مشکی) بعد به تعداد مورد نیاز (مشابه همون زنجیره‌های چرخشی برای هر گره) زنجیره زده، بافت ردیف بعدی رو شروع کنیم.oojal.rzb.ir


www.oojal.rzb.ir -آموزش بافت دایره
 
www.oojal.rzb.ir -آموزش بافت دایره